E martë
21:48
06 Qershor 2023
Kohët e Namazit - Tiranë
Imsaku
02:57
L. Diellit
05:03
Yleja
12:46
Ikindia
16:44
Akshami
-00:21
20:17
Jacia
22:09
Qytetet

Tiranë +0
Durrës +2
Shkodër +2
Lushnje +1
Vlorë +1
Berat +0
Elbasan -1
Kukës -1
Librazhd -2
Korçë -5