E shtune
00:11
23 Qershor 2018
Kohet e Namazit - Tirane
Imsaku
00:11
L. Diellit
00:11
Yleja
00:11
Ikindia
00:11
Akshami
00:11
Jacia
-0:00
00:11
Qytetet

Tirane +0
Durres +2
Shkoder +2
Lushnje +1
Vlore +1
Berat +0
Elbasan -1
Kukes -1
Librazhd -2
Korce -5