E shtunë
12:22
20 Korrik 2024
Kohët e Namazit - Tiranë
Imsaku
03:20
L. Diellit
-00:32
05:19
Yleja
12:54
Ikindia
16:50
Akshami
20:17
Jacia
22:03
Qytetet

Tiranë +0
Durrës +2
Shkodër +2
Lushnje +1
Vlorë +1
Berat +0
Elbasan -1
Kukës -1
Librazhd -2
Korçë -5